Страница обновлена 30.08.2021

График питания обучающихся

 

Вход №1 – вход от 14 кабинета

Вход №2 – вход справа от Входа №1

Вход №3 – вход напротив кабинета №1

Класс

Кол-во детей

Время

Вход в столовую

Классный руководитель

 

8.30- 8.45

1

Гусева О.К.

 

8.30-8.45

2

Лыжина Ю.М.

 

8.30-8.45

3

Смирнова Е.В.

 

8.35-8.50

3

Кузьмина А.Н.

 

 

 

 

 

14.25-14.45

1

Белькова С.В.

 

14.25-14.45

2

Антонова Е.А.

 

14.25-14.45

3

Морева О.И.

 

14.30-14.50

1

Балогланова Э.Г.

 

 

 

 

 

9.00-9.15

3

Парфенова Н.Ю.

 

9.00-9.15

1

Померанцева О.А.

 

9.00-9.15

2

Соловьева А.М.

 

9.20-9.35

3

Папушкина Д.А.

 

9.45-10.00

2

Лазарева И.С.

 

9.45-10.00

1

Петухова Н.А.

 

9.45-10.00

3

Минибаева С.А.

 

9.50 – 10.05

3

Уткина Н.М.

 

10.15 – 10.30

1

Копылова А.Б.

 

10.15 – 10.30

2

Гончаренко А.С.

 

10.15 – 10.30

3

Маргаритова А.Э.

 

10.35-  10.50

3

Литвинкович Ж.В.

 

10.40 -10.55

1

Виттих С.В.

 

10.55- 11.10

2

Загурская Л.К.

 

10.55- 11.10

3

Шарыгина Е.В.

 

10.55- 11.10

3

Баутина А.Е.

 

11.05-11.20

1

Степаненко Э.Б.

 

11.05-11.20

2

Мартынова Т.Н.

 

11.05-11.20

3

Карташова Н.С.

 

11.10- 11.25

3

Фомина А.М.

 

11.35-11.50

1

Белкова Т.А.

 

11.35-11.50

2

Маслова Л.И.

 

11.35-11.50

3

Корнилова М.Г.

 

11.40-11.55

3

Кузнецова Н.А.

10А

 

12.05- 12.20

1

Колотова О.Н.

10Б

 

12.05- 12.20

2

Берсенева Т.В.

11А

 

12.05- 12.20

3

Батова Л.П.

11Б

 

12.05- 12.20

3

Каюкова Е.М.

ОБЕД УЧИТЕЛЯ

12.30-13.00

 

УЧИТЕЛЯ

Обед ГПД

Обед

13.50- 14.20

3

Воспитатель ГПД